Sägnen om Svartesjön i Hjärnarp

Över den s k Svartessjön, ibland även kallad Trollsjön i Hästhagen, Hjärnarps socken strax invid Hallandsåsen, vilar det än i dag en viss mystik, på grund av en tragisk händelse, som enligt sägnen skall ha ägt rum här i forna tider.

Sägnen berättar sålunda att en mäkta rik herreman vid namn Björnsson långt tillbaka i tiden lät bygga ett praktfullt slott med tinnar och torn, kallat “Svartingsborg”, vid sjöns strand. Härvid hämtade han en hel mängd sten från ett närbeläget stenrös, varunder trollen hade sin boning. Att dessa ej såg med blida ögon på detta intrång på deras område, säger sig självt, och de beslöt därför att hämnas.

Omsider stod slottet färdigt och invigningen firades med pompa och ståt i närvaro av många förnämliga gäster från när och fjärran. I sena natten, medan festen ännu pågick under glam och munterhet, började slottsgrunden plötsligt att vackla och med ett öronbedövande brak störtade hela slottet i sjön och försvann i djupet. Trollen hade tagit en gruvlig hämnd. Sedan dess har ingen sett skymten av Svartingborg, som fick ett så brådstörtat slut genom trollens ingripande.

Enligt gammal folktro skall Svartesjön var så djup, att man ej kan nå dess botten. Ej underligt då att slottet spårlöst försvunnit.

Att denna sjö än i dag sysselsätter folkfantasin bevisas därav att äldre personer i bygden berättat att man förr i tiden under månljusa nätter kunde få se mystiska skepnader sväva fram över vattenytan.

/Nedtecknat  efter en skrift “Hjärnarps församling” på Ä-ms bibliotek/

Till Svartesjö kan man promenera in från Hjärnarp-Tullstorp vägen. Man följer en liten bäck, kantad med ett slags vita, vackra, vilda kallor, som blommar på försommaren, och plötsligt så ligger den lilla nattsvarta oasen framför en. Den svarta färgen har sjön fått genom torven som finns på botten. På botten (om nu inte sjön är bottenlös!) lär för övrigt även ligga en gammal stridsvagn, som gick genom isen någon gång på 1940-talet.

Besök gärna vår systersajt i Östergötland, www.013guiden.se