• Den 27 oktober 1998 bildades Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp.
    Den är politiskt och religiöst obunden och ansluter sig till de idéer om landsbygdsutveckling som kanaliseras via bygderörelsen. Den har följande mål:att väcka och vidmakthålla intressen för hembygden.
  • att verka för samhörighet mellan människor i hembygden.
  • att vårda bygden ur historisk och kulturell synpunkt, att främja dess natur, miljö och minnesmärken.
  • att tillvarata sina medlemmars intressen för bygdens utveckling genom arbeta med de frågor som väcks ifrån medlemmarna samt påverka och bevaka politiska beslut som rör Hjärnarp.
  • verka enligt Framtidsbygdsprojektets mål, ett långsiktigt hållbart samhälle samt ökad lokal demokrati.

Hjärnarp är en del av Ängelholms kommun.Även i några av de andra orterna i
kommunen har det startats liknande landsbygdsutvecklingsprojekt. I Hjärnarp
startade projektet 1997.